Thai  English
+66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897
info@tib-group.com, sales@tib-group.com

Total Plant Services

บริการงานซ่อมและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร

บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาปั๊มน้ำทุกชนิด

บริการตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์และตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน

บริการติดตั้งและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรทุกประเภท

บริการเคลือบพื้นผิวเครื่องจักรด้วยวัสดุอีพอกซี่

บริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในโรงงาน

Back
Top