0
Thai  English
099 245 9222   02 102 0896   02 102 0897
info@tib-group.com, sales@tib-group.com

บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาปั๊มน้ำทุกชนิด

บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาปั๊มน้ำทุกชนิด

เรามีความสามารถในการซ่อมแซมปั๊มในโรงงานอุตสาหกรรมได้ทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาและแนะนำแก้ไข โดยช่างผู้ชำนาญเฉพาะทางและทีมงานที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น จึงถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่เรามีศักยภาพและความพร้อม สามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร

ภาพการปฏิบัติงาน

ย้อนกลับ
Top