0
Thai  English
099 245 9222   02 102 0896   02 102 0897
info@tib-group.com, sales@tib-group.com

เฟือง (Gear)

เฟือง (Gear) เป็นเครื่องกลที่ทำงานโดยการหมุน ใช้สำหรับการส่งกำลังในลักษณะของแรงบิด (Torque) โดยการหมุนของตัวเฟืองที่มีฟันอยู่ในแนวรัศมี โดยการส่งกำลังจะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีฟันเฟืองตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
1 2
ย้อนกลับ
Top