0
Thai  English
098 996 1504   02 102 0896

เกี่ยวกับเรา

รู้จักทีไอบี

บริษัท ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสูบจ่ายของเหลวอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (Fully Integrated Industrial Pumping System) โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าหลัก ได้แก่ ถังกวนผสม, ปั๊มและวาล์ว, อุปกรณ์กันรั่ว, ท่อและข้อต่อ, ไส้กรองอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบปรับปรุงประสิทธิภาพการกวนผสมเพื่อลดระยะเวลาในการผลิต และการซ่อมบำรุงปรับปรุงประสิทธิภาพปั๊มอุตสาหกรรมทุกชนิด ด้วยความเอาใจใส่และมุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล ตลอดจนการให้บริการอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้าเสมอมา จึงทำให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างแพร่หลาย

วิสัยทัศน์ ทีไอบี

" มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านระบบสูบจ่ายของเหลวอุตสาหกรรมครบวงจร "

พันธกิจ ทีไอบี

  • ออกแบบ คิดค้น และสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบสูบจ่ายของเหลวอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย 
  • ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
  • ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมมุ่งสู่การเป็นพันธมิตรที่ยั่งยืน
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สอบถามข้อมูลสินค้า
Top