0
Thai  English
098 996 1504 (Hotline)

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำสำนักงานขาย อาคารรสา ทาวเวอร์)จำนวน: 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานขาย อาคารรสา ทาวเวอร์ (พหลโยธิน)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • ปฏิบัติงานขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตามกระบวนการของฝ่ายขาย อาทิเช่น การสืบค้นและสํารวจรายชื่อลูกค้า, การนําเสนอขาย, การเสนอราคา, การติดตามปิดการขาย, การประสานงานเพื่อการส่งมอบสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้า เป็นต้น
 • ทําการขายสินค้าแก่ลูกค้า โดยการเข้าพบลูกค้าตามแผนงานขาย เพื่อให้มียอดขายบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กําหนด
 • ทํารายงานความคืบหน้างานขายประจําวันส่งให้ผู้บังคับบัญชา
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาในระดับปวส.ถึงระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ (มีใบอนุญาตขับขี) และมีรถยนต์ส่วนบุคคล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และสื่อออนไลน์ อีเมล์, อินเตอร์เน็ต ได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักด้านงานขาย กล้าแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน บุคลิกดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนองาน เจราจาต่อรอง และการประสานงานที่ดี
 • สามารถออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ต่างจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการวางแผนการขาย และติดต่อหาลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิตในส่วนของโรงงาน
 • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 • แนะนำสินค้าและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • การปรับเงินเดือนเมื่อผ่านการทดลองงาน (ขึ้นอยู่กับผลการประเมิน)
 • เงินโบนัสตามผลงาน (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ฝ่ายบุคคล
บริษัท ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม จำกัด

75/5 โชคชัย 4 ซอย 54 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02 102 0896, 0
64-219-2595
LINE ID : 0642192595
อีเมล์ : [email protected]

สอบถามข้อมูลสินค้า
Top