0
Thai  English
+66 (0) 99 245 9222   +66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897

BRASS/COPPER

BRASS/COPPER

 Request a Quote

Request a Quote

Product name
Quantity
Contact name
Company name
Contact number
Email
Address
Other text
   
รับหล่อและขึ้นรูปงานทองเหลืองและทองแดงทุกชนิด ทองเหลืองเป็นโลหะที่เกิดจากการผสมระหว่างทองแดงและสังกะสีเป็นส่วนประกอบสำคัญ แต่จะมีความแตกต่างกันออกไป เนื่องจากปริมาณของสังกะสีที่ผสมอยู่ มีความมันวาว สวยงาม สามารถทนทานต่อการกัดกร่อน ทนต่อรอยขีดข่วน มีคุณสมบัติในการต้านทานการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี และมีความแข็งแรงสูง จึงถูกนำมาใช้เพื่อการผลิตและประกอบเป็นชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมมากมาย อาทิเช่น ชิ้นส่วนของปั๊มน้ำ วาล์ว ใบพัด น้อต ท่อน้ำ เป็นต้น ส่วนทองแดงเป็นโลหะที่มีความสำคัญในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นโลหะที่สื่อนำไฟฟ้า และถ่ายเทความร้อนได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง มีความเหนียว สามารถรีดขึ้นรูปได้ง่าย จึงถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตงานอุตสาหกรรมมากมาย เช่น ใช้ผลิตลวด สายไฟ ท่อน้ำ เป็นต้น
Top