0
Thai  English
+66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897

VALVE

วาล์ว (Valve)

วาล์ว (Valve) เป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในงานอุตสาหกรรม ใช้สำหรับควบคุมการไหลของของเหลวในโรงงาน โดยสามารถปรับอัตราการไหลให้อยู่ในระดับและเป็นไปตามทิศทางที่ผู้ใช้งานต้องการได้โดยง่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลย้อนกลับมาผสมกัน ซึ่งมีการทำงานทั้งแบบที่ควบคุมได้เองโดยอัตโนมัติและแบบที่ควบคุมได้โดยใช้มือปรับ
วาล์วมีมากมายหลายชนิด สามารถแบ่งตามลักษณะการทำงานเปิด-ปิดที่แตกต่างกันได้ ดังนี้
  • โกลบวาล์ว (Globe Valve)
  • วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve)
  • เกทวาล์ว (Gate Valve)
  • บอลวาล์ว (Ball Valve)
  • วาล์วกันกลับ (Check Valve)
  • วาล์วหรี่ (Needle Valve)
 
จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรมทุกชนิด ทุกประเภท สินค้าคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน ราคาโรงงาน มีให้เลือกหลายหลายรุ่น หลากหลายแบรนด์ เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมตามการใช้งานของลูกค้า

Previous
Product Information
Top