0
Thai  English
+66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897

COMPRESSION SPRING

สปริงกด (compression spring)

สปริงกด (compression spring) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สปริงดัน ใช้สำหรับรับน้ำหนักจากแรงกดหรือแรงดัน มีการหดตัวเมื่อได้รับแรงกดหรือแรงกระแทก เกลียวลวดจะมีระยะห่างที่เท่ากัน โดยขนาดและรูปทรงจะขึ้นอยู่กับการออกแบบตามลักษณะการใช้งานเป็นหลัก  งานที่ใช้สปริงกดส่วนใหญ่จะเป็นงานชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
Previous
Product Information
Top