0
Thai  English
+66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897

EXTENSION SPRING

สปริงดึง (Extension Spring)

เป็นสปริงที่รับการต้านทานของแรงดึงเมื่อมีการยืดตัว มีลักษณะเป็นเกลียวหรือขด โดยปลายทั้ง 2 ด้านจะเป็นห่วงเพื่อยึดจับ สามารถยืดตัวออกเมื่อมีการดึง ขนาดและรูปทรงจะขึ้นอยู่กับการออกแบบตามลักษณะใช้งาน นิยมใช้สำหรับชื้นส่วนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆ ฯลฯ
Previous
Product Information
Top