0
Thai  English
+66 (0) 99 245 9222   +66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897

CHECK VALVE

วาล์วกันกลับ (Check Valve)

วาล์วกันกลับ (Check Valve) เป็นวาล์วที่ทำหน้าที่ควบคุมให้การไหลของน้ำเป็นไปในทิศทางเดียว เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบได้ โดยวาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วจะทำงานโดยความดันจากทางเข้าดันให้ตัวลิ้นยกขึ้น เมื่อความดันที่ทางเข้าลดลงวาล์วก็จะปิด ใช้ติดตั้งคู่กับปั๊มน้ำ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลย้อนกลับเข้าตัวปั๊มได้เมื่อปั๊มน้ำหยุดทำงาน หรือไม่มีการเปิดใช้น้ำ ซึ่งหากน้ำไหลย้อนกลับเข้าปั๊มจะทำให้ระบบรวน และนำไปสู่อายุการใช้งานที่ไม่เหมาะสม โดยทั่วไปเช็ควาล์วที่นิยมใช้งานในประเทศไทยมีอยู่ 3 แบบ คือ
  • สปริงเช็ควาล์ว (Swing Check Valve)
  • สวิงเช็ควาล์ว (Spring Check Valve – Full Bore)
  • สปริงฟุตวาล์ว (Spring Foot Valve)
Previous
Top