0
Thai  English
+66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897

BALL BEARING

Ball Bearing

ตลับลูกปืนเม็ดกลม (Ball Bearing) เป็นตลับลูกปืนที่มีเม็ดลูกปืนทรงกลมบรรจุไว้ภายใน มีลักษณะแบบวงแหวน เคลื่อนที่อยู่ระหว่างวงแหวนชั้นนอกและวงแหวนชั้นใน ใช้รองรับชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา เพื่อช่วยให้การหมุนคล่องตัว

Previous
Product Information
Top