0
Thai  English
+66 (0) 99 245 9222   +66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897

HOUSING BEARING

Housing Bearing

เสื้อตลับลูกปืน (Housing Bearing) มีหน้าที่ดังนี้

  • รองรับตลับลูกปืนและส่งถ่ายแรงสถิตที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
  • ปกป้องตลับลูกปืนและสารหล่อลื่นจากสิ่งแปลกปลอม
  • บรรจุสารหล่อลื่น รวมทั้งรองรับส่วนประกอบของระบบป้อนสารหล่อลื่น เช่น กระปุกเติมจาระบีอัตโนมัติ
  • รองรับส่วนประกอบของระบบตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เช่น หัวเซนเซอร์วัดความสั่นสะเทือนหรืออุณหภูมิ
  • เสริมการทำงานของตลับลูกปืนที่รองรับให้มีสมรรถนะดีขึ้น และช่วยให้มีอายุการใช้งานสูงที่สุด

Previous
Top