0
Thai  English
+66 (0) 99 245 9222   +66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897

TIMING BELT

สายพานไทม์มิ่ง (Timing Belt)

สายพานไทม์มิ่ง (Timing Belt) เป็นสายพานที่มีร่องฟันคล้ายกับฟันเฟืองไปตามแนวยาวของสายพาน แต่ร่องฟันของสายพานไทม์มิ่งจะพาดในแนวขวางของสายพาน จึงต้องใช้ลูกล้อที่เป็นซี่ร่องฟันเพื่อขับเคลื่อนสายพานให้ส่งกำลังไปได้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวทำให้สามารถควบคุมตำแหน่ง และส่งกำลังได้อย่างแม่นยำทั้งฝั่งเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนและฝั่งที่หมุนตาม ส่วนมากจะทำจากยางสังเคราะห์และโพลียูริเทน

Previous
Top