0
Thai  English
+66 (0) 99 245 9222   +66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897

GEAR PUMP

ปั๊มเฟือง  (Gear Pump)

ปั๊มเฟือง หรือเกียร์ปั๊ม (Gear Pump) นิยมกันใช้มากในระบบไฮดรอลิค สามารถทำงานได้ดีที่แรงดันสูงๆ ทำงานโดยการที่ฟันของเกียร์สองตัวขบกัน เพื่อดูดของเหลวที่มีความหนืดลักษณะเด่นคือ มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา มีโครงสร้างไม่สลับซับซ้อน บำรุงรักษาง่าย สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ 
  1. เกียร์ปั๊มแบบเฟืองนอก (External Gear Pump) เป็นปั๊มที่มีเกียร์สองตัวทำงานแบบเฟืองหมุนขบกัน และผลักดันน้ำมันไฮดรอลิกในจังหวะการอัด ทำให้มีความเร็วและอัตราการไหลสูงขึ้น โดยจะหมุนในทิศทางตรงกันข้ามภายในตัวเรือนปั๊ม
  2.  เกียร์ปั๊มแบบเฟืองใน (Internal Gear Pump) เป็นปั๊มที่เกียร์จะขบอยู่กับตรงตัวเรือนปั๊ม มีหลักการทำงานคือ น้ำมันจะส่งเข้ามาเติมในส่วนของช่องว่าง เมื่อปั๊มหมุนตัว เฟืองและตัวโรเตอร์จะเริ่มหมุนเพื่อผลักดันน้ำมันในจังหวะการอัด
Previous
Top