0
Thai  English
+66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897

PNEUMATIC ACTUATOR

Pneumatic Actuator

Pneumatic Actuator (หัวขับนิวเมติก, หัวขับวาล์วทำงานด้วยลม, ชุดควบคุมแรงดันลม, หัวขับลม) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิด-ปิดวาล์วประเภทต่างๆ โดยมีแรงดันอากาศและกำลังลมเป็นกำลังควบคุมในการทำงาน วาล์วที่ใช้หัวขับนิวเมติกจึงมักเป็นวาล์วที่ต้องการการเปิด-ปิดอย่างรวดเร็ว เช่น วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve), บอลวาล์ว (Ball Valve) เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. หัวขับลมแบบ Single Acting 2. หัวขับลมแบบ Double Acting ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานว่าต้องการใช้งานเปิด-ปิดในลักษณะใด

Previous
Product Information
Top