0
Thai  English
+66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897

AIR CYLINDER

Air Cylinder

Air Cylinder หรือ Pneumatic Air Cylinder (กระบอกลม)  เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกลโดยการเคลื่อนที่      มีบทบาทสำคัญและถูกพัฒนามาใช้ในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากช่วยลดความยุ่งยากในการควบคุม ตัวกระบอกลมมักจะทำด้วยท่อชนิดไม่มีตะเข็บ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม ทองเหลือง สแตนเลส สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการเคลื่อนที่หรือตามลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการนำไปใช้งาน ได้แก่
  1. กระบอกลูกสูบลมที่ทำงานตามแนวเส้นตรง
  2. กระบอกลมที่ทำงานตามแนวเส้นรอบวง
  3. กระบอกลมนิวเมติกที่ทำงานแบบพิเศษ (Special Actuator)

Previous
Product Information
Top