0
Thai  English
099 245 9222   02 102 0896   02 102 0897

BEARING

ตลับลูกปืน (Bearing)

ตลับลูกปืน (Bearing) เป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ที่รองรับการเคลื่อนที่ของเพลาให้ทำงานได้เที่ยงตรงทั้งแนวรัศมีและแนวแกน โดยมีหน้าที่หลักในการรับน้ำหนัก และถ่ายเทแรงที่เกิดขึ้นจากเพลาลงไปสู่อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องจักรที่มีการหมุน อีกทั้งยังช่วยลดแรงเสียดทานหรือลดความฝืดในระหว่างการหมุนของชิ้นส่วนอื่น เพื่อให้เพลาหมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อเกิดการสึกหรอหรือชำรุด ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเพลาหรือเฟือง
แบริ่ง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่
  1. แบริ่งกาบ (Plain Bearing) 
  2. แบริ่งลูกปืน (Rolling Bearing)
จำหน่ายตลับลูกปืน (Bearing) สำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท สินค้าคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน ราคาโรงงาน มีให้เลือกหลายหลายรุ่น หลากหลายแบรนด์ชั้นนำ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า

   

Top