0
Thai  English
099 245 9222   02 102 0896   02 102 0897

GLOBE VALVE

โกลบวาล์ว (Globe Valve)

โกลบวาล์ว (Globe Valve) เป็นวาล์วที่ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมปริมาณการไหลของของเหลว มีลักษณะการทำงาน คือ เวลาเปิดหรือปิดวาล์ว ลิ้นวาล์วจะเลื่อนขึ้นหรือลงในทิศทางที่เข้าหาบ่าวาล์ว ทำให้สามารถควบคุมปริมาณการไหลได้ เนื่องจากของเหลวที่เหลื่อนที่ผ่านตัววาล์ว จะมีการหักเลี้ยวหลายครั้ง ทำให้ความดันของของไหลลดลง ถึงแม้จะเปิดเต็มที่ก็ตาม ข้อดีของโกลบวาล์วคือ มีคุณสมบัติในการเพิ่มหรือหรี่วาล์วได้ มีหลายขนาด และหลายวัสดุให้เลือกใช้ เช่น ทองเหลือง เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว โลหะผสม สามารถทนการกัดกร่อน จึงเหมาะกับงานที่ต้องมีการเปิดปิดวาล์วหลายครั้ง ถึงแม้จะมีการใช้งานบ่อยแต่เกิดการสึกหรอน้อยมาก

Top