0
Thai  English
099 245 9222   02 102 0896   02 102 0897

BALL VALVE

บอลวาล์ว (Ball Valve)

บอลวาล์ว (Ball Valve) เป็นวาล์วที่มีตัวปิด-เปิดเป็นทรงกลม เจาะรูตรงกลางคล้ายลูกบอล หากต้องการเปิดให้น้ำไหลผ่านก็จะหมุนวาล์วให้รูที่เจาะไว้ขนานกับเส้นท่อ หากต้องการปิดก็จะหมุนให้รูที่เจาะไว้ตั้งฉากกับเส้นท่อเพื่อให้ผนังทรงกลมของวาล์วกั้นทางน้ำไม่ให้ไหลผ่าน ส่วนด้ามจับจะเป็นส่วนที่บ่งบอกว่าวาล์วกำลังเปิดหรือปิดทำหน้าที่ควบคุมปริมาณการไหล ควบคุมแรงดัน หรือใช้ในการปิดเลยก็ได้ ง่ายต่อการควบคุมและง่ายต่อการปรับอัตราการไหลของน้ำ ตัวเรือนของบอลวาล์วมีหลากหลายวัสดุให้เลือกใช้ เช่น ทองเหลือง สแตนเลส เหล็กหล่อ พีวีซีฯ ส่วนตัวเปิดปิดที่เป็นลูกบอลมักจะชุบโครเมี่ยมเพื่อเพิ่มความทนทาน นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารบ้านเรือน รวมไปถึงบอลวาล์วในงานประปา เป็นต้น มีแบบให้เลือกใช้มากมาย ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน มีความทนทานสูง ทนต่ออุณหภูมิ และแรงดันได้ดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ และวัสดุของตัววาล์วเช่นกัน

สอบถามข้อมูลสินค้า Top