0
Thai  English
099 245 9222   02 102 0896   02 102 0897

BALANCING VALVE

บาลานซ์ซิ่งวาล์ว (Balancing Valve)

บาลานซ์ซิ่งวาล์ว (Balancing Valve) เป็นวาล์วปรับสมดุลที่ใช้สำหรับปรับและควบคุมอัตราการไหลในระบบที่ต้องการวัดอัตราการไหลอย่างชัดเจนซึ่งการปรับสมดุลของระบบน้ำเท่ากับเป็นการช่วยให้น้ำไหลไปในที่ที่สมควรในปริมาณที่เหมาะสม  ไม่ให้ไหลมากเกินไป หรือไหลน้อยจนทำให้เกิดปัญหา สามารถทำหน้าที่ได้อเนกประสงค์ คือ ตั้งปริมาณการไหลของน้ำและล็อกไว้ได้ใช้วัดปริมาณการไหลได้ ใช้ปิด-เปิดได้และใช้ระบายน้ำได้

Top