0
Thai  English
099 245 9222   02 102 0896   02 102 0897

GLAND PACKING

Gland Packing

ปะเก็นเชือก (Gland Packing) มีลักษณะเส้นใยเชือกถักกันเป็นทรงสี่เหลี่ยม สำหรับใช้ในคอเพลา แกนหมุนของเครื่องจักรต่างๆ ที่มีรอบสูงหรือมีอุณหภูมิสูง เหมาะกับหน้างานหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานกระดาษ โรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้า งานปั๊ม งานวาล์ว งานเครื่องกวน เครื่องผสม ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ

Top