0
Thai  English
099 245 9222   02 102 0896   02 102 0897

AUTOMATIC PUMP

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ  (Automatic Pump)

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ  (Automatic Pump) เป็นปั๊มน้ำที่เรานิยมใช้กันโดยทั่วไปภายในบ้าน ที่พักอาศัย และอาคาร มีหลักทำงานโดยการเปิด-ปิดอัตโนมัติตามการใช้งาน ใช้ใบพัดในการสร้างแรงดันน้ำให้ไหลไปตามท่อ ทำให้ความดันในปั๊มค่อยๆลดลงจนสุด ปั๊มก็จะทำงานเป็นจังหวะตามการใช้งานจริงสามารถส่งน้ำไปยังจุดต่างๆ ภายในบ้านได้ดี เช่น ทันทีที่เปิดก๊อก ปั๊มน้ำก็จะทำงาน และพอเลิกใช้ ปั๊มก็จะหยุดทำงาน เป็นต้น ปั๊มน้ำอัตโนมัติจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบมีถังแรงดันอากาศ และแบบแรงดันคงที่

Top