0
Thai  English
02 102 0896   02 102 0897

เครื่องกวนและถังผสม


เครื่องกวนและถังผสม (AGITATORS AND MIXING TANKS)

บริษัท ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตเครื่องกวนและถังผสมครบวงจร เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี, อาหารเครื่องดื่ม, ยาและเครื่องสำอางค์ ตลอดจนอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ที่มีความต้องการ ภายใต้ตราสินค้า "TIB MIXING"

ในการออกแบบเราใช้ซอฟท์แวร์การจำลองรูปแบบของการผสมที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิตของลูกค้า โดยเราสามารถประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสม ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ในการผสมด้วยวิธีการ Finite Element Analysis (FEA) และ Computational Fluid Dynamics (CFD) 
 

บริการของเรา

  • รับออกแบบ ชุดกวน ใบกวน เครื่องกวน ถังกวน และถังผสม เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
  • รับผลิตและติดตั้ง ชุดกวน ใบกวน เครื่องกวน ถังกวน และถังผสม โดยทีมช่างบริการที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
  • บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมทุกประเภท
  • ให้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงประสิทธิภาพ ชุดกวน ใบกวน เครื่องกวน ถังกวน และถังผสม


วัตถุประสงค์ของการผสม

  1. การผสมของเหลวกับของเหลวเข้าด้วยกัน
  2. การกระจายตัวของแข็งหรือก๊าซในของเหลว
  3. การละลายอนุภาคของแข็งในสารละลาย
  4. การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่างของเหลวกับผนังหรือขดท่อของถังผสม
  5. การเพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายโอนมวลระหว่างขั้นตอนการกระจาย

1 2
ย้อนกลับ
สอบถามข้อมูลสินค้า
Top