0
Thai  English
098 996 1504 (Hotline)

เครื่องกวนและถังผสม

เครื่องกวนและถังผสม (AGITATORS AND MIXING TANKS)

บริษัท ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตเครื่องกวนและถังผสมครบวงจร เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี, อาหารเครื่องดื่ม, ยาและเครื่องสำอาง ตลอดจนอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆที่มีความต้องการ
 
ในการออกแบบเราใช้ซอฟท์แวร์การจำลองรูปแบบของการผสมที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิตของลูกค้า โดยเราสามารถประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวนผสม ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ในการผสมด้วยวิธีการ Finite Element Analysis (FEA) และ Computational Fluid Dynamics (CFD) 
 

บริการของเรา

  • รับออกแบบ ชุดกวน ใบกวน เครื่องกวน ถังกวน และถังผสม เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
  • รับผลิตและติดตั้ง ชุดกวน ใบกวน เครื่องกวน ถังกวน และถังผสม โดยทีมช่างบริการที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
  • บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมทุกประเภท
  • ให้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงประสิทธิภาพ ชุดกวน ใบกวน เครื่องกวน ถังกวน และถังผสม
 

วัตถุประสงค์ของการผสม

  1.   การผสมของเหลวกับของเหลวเข้าด้วยกัน
  2.   การกระจายตัวของแข็งหรือก๊าซในของเหลว
  3.   การละลายอนุภาคของแข็งในสารละลาย
  4.   การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่างของเหลวกับผนังหรือการกดของถังผสม  
  5.   การเพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายโอนมวลระหว่างขั้นตอนการกระจาย

                         

1 2
  • Fully Integrated Industrial Machines and Spare Parts
ย้อนกลับ
สอบถามข้อมูลสินค้า
Top