0
Thai  English
02 102 0896   02 102 0897

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม (Industrial Pumps)

ปั๊มน้ำ (PUMP) คือ อุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับช่วยในการส่งน้ำหรือของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ประกอบด้วยหัวปั๊มและมอเตอร์ ซึ่งมอเตอร์จะทำหน้าที่หมุนให้ตัวปั๊มเคลื่อนที่เพื่อผลักน้ำจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไปโดยแรงดันและปริมาณน้ำ ปั๊มน้ำมีทั้งแบบที่ใช้มอเตอร์ (ไฟฟ้า) และแบบที่ใช้เครื่องยนต์ (น้ำมัน) ทำหน้าที่หมุนส่งกำลังให้ปั๊มน้ำทำงาน เพื่อเพิ่มแรงดันและส่งน้ำไปตามท่อ ปั๊มน้ำถือเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างมาก ช่วยในการจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร คมนาคม อุตสาหกรรม ตลอดจนการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งวิวัฒนาการของเครื่องปั๊มน้ำในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจากเดิม ที่ใช้พลังงานจาก แหล่งธรรมชาติมาเป็น การใช้พลังงานจากไอน้ำ จากเครื่องยนต์ และที่นิยมกันมากคือ การใช้พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากมีความความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

ปั๊มน้ำแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งแต่ละประเภทจะมีหลักการทำงานที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้
  1.  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ (Automatic Water Pump)
  2.  ปั๊มน้ำกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Water Pump)
  3.  ปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal Pump)
  4.  ปั๊มจุ่มหรือปั๊มแช่ (Submersible Pump)
 
จำหน่ายปั๊มน้ำทุกชนิด ทุกประเภท ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตลอดจนปั๊มน้ำอื่นๆที่ใช้ตามอาคารบ้านเรือน สินค้ารับประกันมาตรฐาน มีคุณภาพสูง หลากหลายแบรนด์ แข็งแรง ทนทาน จัดส่งอย่างรวดเร็ว ตรงเวลา พร้อมบริการหลังการขาย และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
                    
ย้อนกลับ
สอบถามข้อมูลสินค้า
Top