0
Thai  English
099 245 9222   02 102 0896   02 102 0897
info@tib-group.com, sales@tib-group.com

รับหล่อขึ้นรูปโลหะทุกชนิด

งานเหล็ก

เหล็กมีมากมายหลากหลายประเภท เหมาะสำหรับขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวต่ำ , การไหลตัวดี , สามารถหล่อชิ้นงานได้ง่าย , แข็งแรง และมีความต้านทานต่อการสึกกร่อน อาทิเช่น
  • เหล็กหล่อ FC200 , FC250 , FC300
  • เหล็กหล่อเหนียว FCD450 , FCD500 , FCD550 , FCD600 และ FCD700
  • เหล็กเหนียวหล่อ SC38 , SC42 , SC46 , SC49
  • เหล็กหล่อเกรดแข็ง S45C , SCM4 , SKD11 , SKD61
  • เหล็กหล่อกันสึก CR2828 , SCMnH11
1 2
ย้อนกลับ
Top