0
Thai  English
+66 (0) 99 245 9222   +66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897

Career

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำสำนักงานโชคชัย 4)จำนวน: 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานโชคชัย 4 กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30 น.

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักด้านงานขาย กล้าแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน บุคลิกดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนองาน เจารจาต่อรอง และการประสานงานที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และสื่อออนไลน์ อินเตอร์เน็ต ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการวางแผนการขาย และติดต่อหาลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิตในส่วนของโรงงาน
 • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 • แนะนำสินค้าและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • การปรับเงินเดือนเมื่อผ่านการทดลองงาน (ขึ้นอยู่กับผลการประเมิน)
 • เงินโบนัสตามผลงาน (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ฝ่ายบุคคล
บริษัท ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม จำกัด

75/5 โชคชัย 4 ซอย 54 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 02 102 0896
Fax. 02 102 0897
E-mail : [email protected], [email protected]

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสำนักงานโชคชัย 4)จำนวน: 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานโชคชัย 4 กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • เวลาทำงาน : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30 - 17.30 น.

คุณสมบัติ

 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms. Office และ Internet ได้คล่อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับฝ่ายขาย
 • หาแหล่งวัตถุดิบ วัสดุและเปรียบเทียบราคาและคุณภาพจากแหล่งวัตถุดิบต่างๆให้ไม่ขัดต่อนโยบายโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก
 • จัดทำเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR/PO)
 • ตรวจรับคำขอซื้อและทบทวนความต้องการของผู้ซื้อ (Purchase request)
 • เป็นตัวแทนติดต่อประสานงานขององค์กรและผู้ขายสินค้า
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและทำงานเป็นทีมได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ และมุ่งมั่นในการทำงาน
 • มีวุฒิภาวะ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถเจรจาต่อรอง และประสานงานกับผู้ขายสินค้าได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • การปรับเงินเดือนเมื่อผ่านการทดลองงาน (ขึ้นอยู่กับการประเมินผลงาน)
 • เงินโบนัสตามผลงาน (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ฝ่ายบุคคล
บริษัท ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม จำกัด

75/5 โชคชัย 4 ซอย 54 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 02 102 0896 ต่อ 102
Fax. 02 102 0897
E-mail : [email protected], [email protected]

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ประจำสำนักงานโชคชัย 4)จำนวน: 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานโชคชัย 4 กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • เวลาทำงาน : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30 - 17.30 น.

คุณสมบัติ

 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms. Office และ Internet ได้คล่อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลควบคุมและจัดทำรายงานสต๊อคสินค้า และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
 • ประสานงาน แพ้คสินค้า และวางแผนจัดตารางเวลาการรับส่งสินค้าของเจ้าหน้าที่จัดส่ง
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • การปรับเงินเดือนเมื่อผ่านการทดลองงาน (ขึ้นอยู่กับการประเมินผลงาน)
 • เงินโบนัสตามผลงาน (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ฝ่ายบุคคล
บริษัท ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม จำกัด

75/5 โชคชัย 4 ซอย 54 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 02 102 0896 ต่อ 102
Fax. 02 102 0897
E-mail : [email protected], [email protected]

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ประจำสำนักงานโชคชัย 4)จำนวน: 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานโชคชัย 4 กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • เวลาทำงาน : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30 - 17.30 น.

คุณสมบัติ

 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ในสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms. Office และ Internet ได้คล่อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ซื่่อสัตย์ ขยัน และอดทน
 • บันทึกข้อมูล รวบรวมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานในฝ่ายบัญชี
 • หากสามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • การปรับเงินเดือนเมื่อผ่านการทดลองงาน (ขึ้นอยู่กับการประเมินผลงาน)
 • เงินโบนัสตามผลงาน (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ฝ่ายบุคคล
บริษัท ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม จำกัด

75/5 โชคชัย 4 ซอย 54 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 02 102 0896 ต่อ 102
Fax. 02 102 0897
E-mail : [email protected], [email protected]

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานโชคชัย 4)จำนวน: 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานโชคชัย 4 กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • เวลาทำงาน : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30 - 17.30 น.

คุณสมบัติ

 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีในสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms. Office และ Internet ได้คล่อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Express ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำเบิก/จ่ายชำระค่าสินค้า และการชำระหนี้
 • คำนวณต้นทุนสินค้า
 • ออกเอกสารใบกำกับภาษี
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • งบกำไร ขาดทุน
 • จัดทำภาษีเงินได้ของพนักงาน
 • จัดทำเงินเดือน และคำนวณค่าล่วงเวลาของพนักงาน
 • จัดทำเอกสารต่างๆของฝ่ายบัญชี
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • การปรับเงินเดือนเมื่อผ่านการทดลองงาน (ขึ้นอยู่กับการประเมินผลงาน)
 • เงินโบนัสตามผลงาน (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ฝ่ายบุคคล
บริษัท ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม จำกัด

75/5 โชคชัย 4 ซอย 54 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 02 102 0896 ต่อ 102
Fax. 02 102 0897
E-mail : [email protected], [email protected]

Top