0
Thai  English
+66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897

Career

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำสำนักงานโชคชัย 4)จำนวน: 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานโชคชัย 4 กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • เวลาทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักด้านงานขาย กล้าแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน บุคลิกดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนองาน เจารจาต่อรอง และการประสานงานที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และสื่อออนไลน์ อินเตอร์เน็ต ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการวางแผนการขาย และติดต่อหาลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิตในส่วนของโรงงาน
 • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 • แนะนำสินค้าและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • การปรับเงินเดือนเมื่อผ่านการทดลองงาน (ขึ้นอยู่กับผลการประเมิน)
 • เงินโบนัสตามผลงาน (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ฝ่ายบุคคล
บริษัท ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม จำกัด

75/5 โชคชัย 4 ซอย 54 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02 102 0896 ต่อ 102
อีเมล์ : [email protected]

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสาขาพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)จำนวน: 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บจก. ไดนามิก้า เอ็นจิเนียริ่ง ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • เวลาทำงาน : วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08:30 - 17:30 น. (หยุดทุกวันเสาร์สิ้นเดือน)

คุณสมบัติ

 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms. Office และ Internet ได้คล่อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับฝ่ายขาย
 • หาแหล่งวัตถุดิบ วัสดุและเปรียบเทียบราคาและคุณภาพจากแหล่งวัตถุดิบต่างๆให้ไม่ขัดต่อนโยบายโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก
 • จัดทำเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR/PO)
 • ตรวจรับคำขอซื้อและทบทวนความต้องการของผู้ซื้อ (Purchase request)
 • เป็นตัวแทนติดต่อประสานงานขององค์กรและผู้ขายสินค้า
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและทำงานเป็นทีมได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ และมุ่งมั่นในการทำงาน
 • มีวุฒิภาวะ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถเจรจาต่อรอง และประสานงานกับผู้ขายสินค้าได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • การปรับเงินเดือนเมื่อผ่านการทดลองงาน (ขึ้นอยู่กับการประเมินผลงาน)
 • เงินโบนัสตามผลงาน (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ฝ่ายบุคคล
บริษัท ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม จำกัด

75/5 โชคชัย 4 ซอย 54 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02 102 0896 ต่อ 102
อีเมล์ : [email protected]

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำสำนักงานโชคชัย 4)จำนวน: 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานโชคชัย 4 กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • เวลาทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และสื่อออนไลน์ อินเตอร์เน็ต ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • คัดรายชื่่อลูกค้า และดำเนินการติดต่อประสานงานเพื่อนัดลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ขาย
 • จัดทำเอกสารใบเสนอราคาและเอกสารอื่นๆตามที่่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่่ขาย
 • ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่่เกี่ย่วข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • งานอื่่นๆตามที่่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • การปรับเงินเดือนเมื่อผ่านการทดลองงาน (ขึ้นอยู่กับผลการประเมิน)
 • เงินโบนัสตามผลงาน (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ฝ่ายบุคคล
บริษัท ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม จำกัด

75/5 โชคชัย 4 ซอย 54 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02 102 0896 ต่อ 102
อีเมล์ : [email protected]

Product Information
Top