0
Thai  English
099 245 9222   02 102 0896   02 102 0897
info@tib-group.com, sales@tib-group.com

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ถังกวนและถังผสม

ถังกวนและถังผสม

รับออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ถังกวน ถังผสม และถังเก็บสารเคมีทุกชนิด เพื่อสามารถตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี, อาหาร, เครื่องดื่ม, ยาและเครื่องสำอางค์ ตลอดจนอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ที่มีความต้องการ ภายใต้ตราสินค้า "TIB MIXING"

อ่านต่อ
แมคคานิคอลซีล

แมคคานิคอลซีล

ผลิตและจำหน่ายแมคคานิคอลซีล (mechanical seals) ทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดจนอุปกรณ์กันรั่วต่างๆ เช่น โอริง ออยซีล ปะเก็น ฯลฯ สามารถสั่งทำได้ตามแบบ ตามตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการ พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ภายใต้ตราสินค้า "DYNAMICA"

อ่านต่อ
อะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม

อะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม

จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท สามารถออกแบบและผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งงานขึ้นรูปตามแบบ ตามตัวอย่าง และสินค้าสำเร็จรูปอื่นๆเพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตแต่ละประเภท

อ่านต่อ
งานบริการโรงงาน

งานบริการโรงงาน

บริการงานด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุง โดยทีมช่างที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สามารถตรวจเช็ค วิเคราะห์ แก้ปัญหา และปรับปรุงซ่อมแซมประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานให้ดีขึ้น เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่กำหนดไว้

อ่านต่อ

เกี่ยวกับ ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม (TIB)

บริษัท ไทยธุรกิจอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง พร้อมทั้งจำหน่ายและให้บริการงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร อาทิเช่น งานเครื่องจักรและระบบควบคุมอัตโนมัติ ชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกล งานบริการด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุง และอุปกรณ์สำหรับระบบสูบจ่ายของเหลว เป็นต้น จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายทั่วประเทศ


รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ถังกวนและถังผสม (Agitators&Mixers)


ผลิตและจำหน่ายแมคคานิคอลซีลทุกชนิด ทุกประเภท


จำหน่ายสินค้าอะไหล่เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม


บริการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
Top