0
Thai  English
098 996 1504 (Hotline)

บริการซ่อมมอเตอร์

งานบริการซ่อม บำรุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพมอเตอร์

" บริการซ่อมอยู่ที่นี่เพื่อให้มอเตอร์ของคุณทำงานได้อีกครั้ง "

 
ศูนย์บริการซ่อมมอเตอร์ของเรามีความพร้อมที่จะให้บริการซ่อม บำรุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าของลูกค้าให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ไม่ว่าขนาด กำลังไฟ หรือการใช้งานจะเป็นอย่างไร ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้มอเตอร์ไฟฟ้าของลูกค้ากลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สุด 
 
ตัวอย่างขอบเขตงานปรับปรุงประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าประกอบด้วย
  • ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากแผ่นป้าย (Nameplate) ที่ติดกับมอเตอร์ไฟฟ้า
  • ทำการทดสอบและตรวจสอบสภาพมอเตอร์ทั้งทางไฟฟ้าและทางกลเพื่อหาข้อผิดพลาดพร้อมจัดทำรายงานสรุปปัญหาการชำรุดและแนวทางการซ่อม
  • ทำการถอดรื้อมอเตอร์ไฟฟ้า
  • ทำความสะอาดและตรวจสอบความสมบูรณ์ของส่วนประกอบทุกชิ้น ได้แก่ โรเตอร์, ขดลวดสนามแม่เหล็ก, ขั้วต่อสายไฟฟ้า, โครงมอเตอร์, ฝาครอบหัว-ท้าย
  • ทำการตรวจสอบค่าพิกัดอ้างอิงของชิ้นส่วนต่างๆ อาทิเช่น พิกัดตลับลูกปืนกับเสื้อลูกปืน, การโก่งงอของเพลา, ความพอดีของอุปกรณ์กันรั่วคอเพลา, เส้นผ่านศูนย์กลางคอมมิวเตเตอร์, ความยาวพื้นผิวของแปรงถ่าน เป็นต้น 
  • ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนประกอบและชิ้นส่วนที่ชำรุด
  • ทำความสะอาดด้วยไอน้ำ อบแห้ง และเคลือบวานิชสเตเตอร์และขดลวดสนามแม่เหล็กตามมาตรฐาน
  • ประกอบ ตรวจสอบและทดสอบทั้งทางไฟฟ้าและทางกลก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
  • รายงานการซ่อมมอเตอร์โดยละเอียดทุกขั้นตอนภายหลังการซ่อม

เรามีทีมงานวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์พร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับลูกค้าในการกำหนดแนวทางการซ่อมที่ดีที่สุด

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าของเรา

  • Fully Integrated Industrial Machines and Spare Parts
ย้อนกลับ
สอบถามข้อมูลสินค้า
Top