0
Thai  English
098 996 1504 (Hotline)

บริการซ่อมปั๊ม

งานบริการซ่อม บำรุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพปั๊ม

" มุ่งมั่นที่จะซ่อมปั๊มของลูกค้าให้ดีที่สุด "

 
ทีมบริการของเรามีความมุ่งมั่นในการซ่อมปั๊มของลูกค้าให้ดีที่สุด ด้วยประสบการณ์ในการซ่อมปั๊มอันยาวนานเกือบสองทศวรรษ เรามีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร ตลอดจนการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับใช้ในการซ่อมปั๊มให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าปั๊มจะมีความซับซ้อน มีขนาดใหญ่ หรือหลากหลายเพียงใด เราพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับปั๊มที่ทนทานกลับไปใช้งานหลังการซ่อมเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับการดำเนินธุรกิจของลูกค้า
 
เรามีความพร้อมที่จะให้บริการซ่อมและปรับปรุงประสิทธิภาพปั๊มทั้งในโรงงานของท่าน หรือการนำกลับมาซ่อมที่ศูนย์บริการของเรา ตลอดจนความพร้อมในการให้บริการซ่อมและปรับปรุงประสิทธิภาพปั๊มจำนวนมากในช่วงการ Shutdown Plant ให้แล้วเสร็จด้วยผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจติดตามบำรุงรักษาปั๊มภายหลังการซ่อมเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าปั๊มจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดการชำรุดแบบฉุกเฉิน (Emergency Breakdown) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตของลูกค้า

เป้าหมายสูงสุดของเราคือ การมอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้าผ่านผลงานการซ่อมที่มีคุณภาพ มีความทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ตลอดจนการส่งเสริมมิตรภาพที่ดีกับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและประทับใจที่ได้ใช้บริการจากเรา ประกอบกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย บุคลากรและทีมงานมีความชำนาญ ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จึงพร้อมปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • Fully Integrated Industrial Machines and Spare Parts
ย้อนกลับ
สอบถามข้อมูลสินค้า
Top