0
Thai  English
098 996 1504 (Hotline)

บริการซ่อมชุดเกียร์

งานบริการซ่อม บำรุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพชุดเกียร์

" 8 ขั้นตอนคืนชีพให้ชุดเกียร์ของคุณ "

 
เป็นที่ทราบกันดีว่าราคา Gear Box ชุดใหม่นั้นมีราคาแพง ศูนย์บริการซ่อมเกียร์ของเรามีความพร้อมที่จะให้บริการซ่อมบำรุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพเกียร์ของลูกค้าให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ด้วยการดำเนินงาน 8 ขั้นตอนที่ลูกค้าจะได้รับบริการจากเรา ดังนี้
 
1. งานถอดรื้อพร้อมทำความสะอาดสิ่งสกปรก, คราบน้ำมัน, คราบจารบี และสิ่งปนเปื้อนต่างๆของชุดเฟืองเกียร์และเสื้อเกียร์
2. งานตรวจสอบค่า Backlash ของชุดเฟืองเกียร์ รวมถึงการตรวจสอบสภาพของเฟืองเกียร์, เสื้อเกียร์, ชิ้นส่วนอุปกรณ์กันรั่ว, ตลับลูกปืนทัังหมดอย่าง    ละเอียดเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการชำรุดของชุดเกียร์โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ
3. งานทดสอบเพื่อหารอยแตกร้าวของชุดเฟืองเกียร์และเสื้อเกียร์
4. งานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดเกียร์ และอุปกรณ์ต่างๆเท่าที่จำเป็น
5. งานทดสอบการทำงานของชุดเกียร์เพื่อหาค่าความสั่นสะเทือน, ค่าความร้อน และเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นภายหลังการซ่อม
6. งานพ่นสีกันสนิมและสีทนความร้อน ตลอดจนการกัดกร่อนของสารเคมี
7. งานส่งมอบและติดตั้งชุดเกียร์ที่หน้างานตามความต้องการของลูกค้า
8. งานจัดทำรายงานสรุปผลการซ่อมพร้อมใบรับประกันงานซ่อม
 
เป้าหมายสูงสุดของเราคือ การมอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้าผ่านผลงานการซ่อมที่มีคุณภาพ มีความทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ตลอดจนการส่งเสริมมิตรภาพที่ดีกับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและประทับใจที่ได้ใช้บริการจากเรา ประกอบกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย บุคลากรและทีมงานมีความชำนาญ ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จึงพร้อมปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • Fully Integrated Industrial Machines and Spare Parts
ย้อนกลับ
สอบถามข้อมูลสินค้า
Top